واکنش مردم به تخریب پایه های برق افغانستان

Dari Radio 5 views
کسانی‌که پایه‌های برق می‌زنند، خیر نبینند؛ واکنش تند باشندگان کابل به تخریب پایه‌های برق باشندگان کابل تخریب پایه‌های برق را دشمنی با ملت و خیانت ملی خواندند

Add Comments