سخنگوی وزارت خارجه ی ایران ، امنیت تهران و کابل وابسته به هم است

Dari Radio 4 views
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران: طالبان همه افغانستان نیست و همه افغانستان نخواهد بود، بخشی از راه‌حل آتی افغانستان است. آنچه که مهم است، دولت فراگیر با شمول همه گروه‌های اصیل افغانستانی و رسیدن به یک راه‌حل مسالمت آمیز و پایدار در افغانستان است. امنیت ایران و افغانستان به هم پیوستگی جدی دارد و طبیعی است که از نزدیک موضوعات افغانستان را پیگیری می‌کنیم

Add Comments