مخالفت کرزی با دفتر قطر طالبان

Dari Radio 3 views
حامد کرزی و مخالفت با دفتر طالبان در قطر و اینکه می گوید که جمهوری اسلامی و امارت اسلامی فرقی نمی کند

Add Comments