خبری خوب برای تحصیل مهاجران افغانستانی

Dari Radio 3 views
خبری خوب برای تحصیل مهاجران افغانستانی :مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: در شیوه نامه جدید آئین‌نامه تحصیلی مهاجران افغانستانی، فرزند یا دانش‌آموزی را نخواهیم داشت که از تحصیل بازبماند

Add Comments