نقش شهید سلیمانی در ایجاد صلح و ثبات افغانستان

Dari Radio 3 views
نقش شهید سلیمانی در ایجاد صلح و ثبات افغانستان کاظمی‌قمی، کارشناس ارشد مسائل منطقه: :راهبرد شهید سلیمانی تعامل با همه بود. ایشان برای مذاکره همه طیف‌های افغانستان با هم خیلی تلاش کرد. :در دوران حامد کرزای، افغانستان به مشورت‌های حاج قاسم سلیمانی عمل ‌کرد و قدرت ایشان منطقه را به سمت آرامش برد

Add Comments