گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیا سالیانه ۳۰۰۰ میلیارد دلار است

Dari Radio 3 views
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر: گردش مالی قاچاق مواد مخدر در دنیا سالیانه ۳۰۰۰ میلیارد دلار است

Add Comments