عبدالله : طالبان نمی‌تواند به خاک افغانستان تسلط یابد

Dari Radio 2 views
عبدالله عبدالله در جمع خبرنگاران: طالبان نمی‌تواند به خاک افغانستان تسلط یابد

Add Comments