خطر گرسنگی گریبان‌گیر کودکان افغان است

Dari Radio 1 views
سازمان ملل ابراز نگرانی کرده است که اگر اقدامات فوری روی دست گرفته نشود، حدود یک میلیون کودک در افغانستان در سال جاری بر اثر «سوء تغذیه بحرانی» جان خود را از دست خواهند داد

Add Comments