HIKIMAR ALLAH WAJEN FITAR DA TSIRO

Hausa Radio 10 views
Yana dauke da Yanayin yadda Allah Ta'ala ke fitar da Tsiro daga cikin kasa, tare da Bayanan wasu daga cikin Hadissan A'immah Alaihussalam 031.

Add Comments