HIKIMAR ALLAH WAJEN FITAR DA TSIRO

HausaTV1 2 views
Yana dauke da Yanayin yadda Allah Ta'ala ke fitar da Tsiro daga cikin kasa, tare da Bayanan wasu daga cikin Hadissan A'immah Alaihussalam 031.

Add Comments