دەستكردەکانی عەشیرەتی شاهسەوەن - 19-11-2020

Sahar Kurdish 1 views
لەم داكیۆمێنتە دا بەشێك لە ژیان و دەستكردی هۆزی شاهسەوەن كە ئەمڕۆكە زۆرتر لە ناوچەكان و بەرزاییەكانی ئەردەبێڵ دان ئاماژە دەكرێت.

Add Comments