سەرسووڕهێنەریەکانی ئەشکەوتی کەتەلە خۆر - 06-01-2021

Sahar Kurdish 1 views
پاریزگای زەنجان بە سەرەنجدان بە هەرێمی جوگرافیی تایبەتی خۆی خاوەنی گەلێک شوێنی سەیروسەمەرە لە بواری گەشتیاری نێو سرووشت دایە کە هەر لەو پەیوەندییەدا دەورێکی کارا دەگێڕن.

Add Comments