گۆمبەزی عالی - 09-01-2021

Sahar Kurdish 1 views
ئەم بەڵگە فیلمە سەبارەت به " گومەزی عالی" بورجی گڵکۆی عەمیدەدین شەمسودەولەی دەیلەمیە کە ساڵی 448 ی کۆچی لە شاری ئەبەرکوە هەڵکەوتوو لە پارێزگەی یەزد باس دەکات که لەسەر تەپۆلکێکی قسڵین هەڵکەوتووە .

Add Comments