بەشێک لە میدیا گەشت - 20-02-2021

Sahar Kurdish 4 views
پێشکەشکاران : نەسرین حاتەمی - سالینا سرووش

دەرهێنەر : هیدایەت تاهیرزادە

بینهرانی خۆشهویست بۆ دیتنی ئەرشیڤی ئەم بەرنامەیه دهتوانن سهردانی لینکی خوارهوه بکهن :

 

https://bit.ly/3qEvcG1

Add Comments