ئێران مۆتەی ناتانیاهۆیە

Sahar Kurdish 1 views

پێشکەشکار ڕوو لەناتانیاهۆ:
ئیسراییل مۆتەی چ کەسانێک دەبینێت
سێ یانیان بە ڕیز بڵێی!
ناتانیاهۆ:ئێران، ئێران ،ئێران
پێشکەشکار:بۆچی ئێران؟!
ناتانیاهۆ:لەبەر ئەوەی ئێران خەریکە دەبێت بە ئیمپراتورێک.

Add Comments