İraği nuyə parlamenti de munağişə ıştə fəoliyyətış bino karde.

taleshi radio 1 views
İraği parlamenti iminə iclosədə bəzi deputaton de veydıjdə fraksiya məsələ əloğədor şifahi mubahisə kardəşone,çən peşo deputatonku qıləyni bə parlamenti sınniyə sədri hucum kardə və əvış bə noxəşxonə vığandəşe.

Add Comments