Rohingiya mısılmonon orduqoyədə otəşi vəş qətey

taleshi radio 0 views
Banqladeşi polisi sıxanəvoti noməlumə otəşi bəpeştə təxminən 1200 qılə kə vəş qətey iyən çandə həzo Rohingiya mısılmanon bekə mandeyku xəbəş doe.

Add Comments