De sınov hardə hissəon paradi 2022 Dıyo Əmniyyət Kəməri vohidə hərbi təlimi oxo

taleshi radio 0 views
2022 Dıyo Əmniyyət Kəməri mıştərəkə vohidə hərbi təlim İron İslom Respublikə “Dena” esminesi vədə,de təlimədə iştirok kardə zəmini piyo hissəon paradı bə oxo rəsə.

Add Comments