Səudiyyəvıjon bə həbsxonə hucum / Çandə da nəfər yəmənıj kıştə və zəxmin bıə .

taleshi radio 0 views
Yəməni mediya Əynə ruji elonışon kardə ki,Səudiyyə hərbi təyyorəon bə Sə`da əyoləti həbsxanə hucumi nəticədə çandə da nəfər odəm kıştə və zəxmin bıə .

Add Comments