Fələstınıjə jurnalist israili agenton tərəfiku je-kuey bıə.

taleshi radio 0 views
Bın filmədə qıləy Fələstınıjə jurnalist və həmonə jurnalisti seonist rejimi agentəti tərəfiku je-kuey mışohidə kardey beydə.

Add Comments