Royjiyədə bıə Şulə,Zımıstoni fəslədə qıləy havzə daştıston

taleshi radio 0 views
Zımıstoni fəslədə İroni əksər məntəğəon şiddətinə sard, voa və kulokiku təsir seydə,lakin İroni cənubədə Buşehr əyoləti Zirrah şəlolə de bahari həvo turiston ğəbul kardedə

Add Comments