Dıqlə ozoditələbə Fələstınıji kəbə-kə nəvey

taleshi radio 1 views
israyili əmniyyət ğıvvon zinə şəviku de 3 seonisti mardey və de 3 işğalçi zəxmin bıey orəxə səbarzə şəhodəti əməliyyoti məsul bıə 2 qılə fələstinıji pəydu kardero Əl-Aaddadə kəbəkə nəvedən və de tosə ısət bə ziyodə fələstınıjon kəon hucum kardey bıə.

Add Comments