Seonistə polis Əl-Əğsa məçitədə israyili pərçəmi rost kardeyku tarsedə.

taleshi radio 1 views
Seonistə polis Əl-Əğsa məçiti nezi seoniston dastədə çı israil pərçəmi vindeyədə ğəribə reaksiyə nışon doydə.

Add Comments