Nəğbəti ruji sorəqardışədə Ğəzzə və İordan ru sahilədə əzəmətinə şemon

taleshi radio 2 views
Çandə da həzo Fələstınıj çın sərzəmini işğali 74-ə sorəqardışədə və ya Nəğbəti ruji ğeyd kardero vıjorə ruji Ğəzzə şəhrədə və Ramallahədə (Ğərbi Sahilədə) aksiya bərpo kardəşone.

Add Comments