Tehroni əhali de şəhid Səyyad Xodayi cənozə vido kardey

taleshi radio 2 views
İ şambə ruji Tehroni Şəhidon Meracədə de mığəddəsə hərəmi mıdofiyəçi şəhid “Səyyad Xodayi” cənozə vido mərosim de çın şəhidi xıyzoni uzvon iştiroki bərp bıə.

Add Comments