Cenini şəhrədə bə seonist rejimi hərbi maşini otəş jıey bıə .

taleshi radio 1 views
Fələstınıjə cıvonon ımruj maştəvoni cənubədə bə Cəbə ğəsəbə hucum kardə seonist rejimi hərbi maşiniı otəş jıəşone.

Add Comments