Bə bohoçiyəti əlovə bey xoto çand həzo İnqilisi şahrvandon eterozə aksiya.

taleshi radio 3 views
Bə bohoçiyəti əlovə bey xoto çand həzo İnqilisi şahrvandon eterozə aksiya.

Bə bohoçiyəti əlovə bey xoto çand həzo İnqilisi şahrvandon eterozə aksiya bərpo karışone. Im eterozəkəyon bə bohoçiyəti əlovə bey xoto, İnqilisi i minnə vəzir Buris Cansoni bə kəno noey tələb kardışone.

Add Comments