Fələstini qıləy binaədə israili rəketon qıniye.

taleshi radio 0 views
Fələstini qıləy binaədə israili rəketon qıniye.

Fələstini qıləy binaədə, sionist rejimi səmtiku çand qılə rəket qınyə bıə və ım bina xərobış karde.

Add Comments