Sionist rejimi televeziya hək bey və şəhid Hac Ğasım Suleymaniku mediya nışo doey.

taleshi radio 0 views
Sionist rejimi televeziya hək bey və şəhid Hac Ğasım Suleymaniku qıləy mediya nışo doey.

Qıləy həkə mərkəz, ıştə hevujə əməliyatonədə, sionist rejimi şəbəkəonku qıləyni şəhid Hac Ğasım Suleymaniku mediya nışoş do.

Fath nomo bıə mərkəzi ğərorğo həkerə mərkəz, qıləy həkə hevujə əməliyatədə, sionist rejimi 13 minnə şəbəkədə, şəhid Hac Ğasım Suleymaniku qıləy mediya nışoş do.

Add Comments