Tolış şəhrstani Tuləru həmzıvonə məddah cənab Şıkari bə dıl ənıştə nido diyə kən

taleshi radio 5 views
De məhərrəmə mo dəme mınosibəti təsliyət

Add Comments