Bə Ğəzzə tanqə sionist rejimi həmlə

taleshi radio 0 views
Ğəzzə kə binaonədə, sionist rejimi həmləon nışonəon baği mandə.

Muğaviməti yolonku 2 nəfər terror bey dumoədə, Həmasi sıxənəvot elanış kardə: israil, daveon binoş kardə və tojə cinoyəton bois bıə və bəpe çəy ğeyməti bıdo.   

Add Comments