İmom Huseyn(ə)-i əzodoron vədə Keşmiri polisi vızməti hərəkəton

taleshi radio 3 views
Hındustani Serinqerədə, və İmom Huseyn(ə)-i əzodorəti mərosimədə, polisi hərbion bə iştirokəkəyon həmləşon kardə ki çand da nəfər zəxmi iyən vey kəson dastqir bin.

Add Comments