Miladi 2008 minnə soriku tosə bə ısət, 1000 nəfəriku vey Fələstinıjə hırdən şəhid bıən.

taleshi radio 2 views
Miladi 2008 minnə soriku tosə bə ısət, Ğəzzə tanqədə bıə sionist rejimi həmləon cərəyonədə, 1000 nəfəriku vey Fələstinıjə hırdən şəhid bıən.

Bə zinə ruji Əlməyadin televeziya kanali raporti əsos, bə Ğəzzə tanqə sionist rejimi oxonə həmləon nəticədə, 43 nəfər şəhidonku, 15 nəfər hırdən bin və bə rəsmiyə statestikaon əsos, cəmədə iyən Miladi 2008 minnə soriku tosə bə ısət Fələstinıjə şəhid bıə hırdənon miğdor bə 1000 nəfəriku vey rəsedə.

Im raportədə omə, 47 faiz çı Ğəzzə tanqə sakin bıə kəson, hırdənon və nocıvononin ki 5 nəfər hırdəni miyono 4 nəfər de pisixi muşkilaton əcumlə canqi təsiriku tars, niqəroni və depressiya dim bə dimin.

Bə həminə raporti əsos, Fələstinıjə hırdənon 5 nəfəri miyoniku 3 nəfər cəhdışon heste ki pixisi muşkilaton təsiri jintonədə, bəştə zərəl-ziyon bırosnon.

15 soriku vey bəbe ki Ğudds sərzəmi işğal kardə kəson, Ğəzzə tanqə işğal kardışone və Fələstini hırdənonku qıləy komilə nəsl, mıhosirə jintonədə, jimon kardəşone.

Bəşər həxon manitorinq kardə təkidışon, Ğəzzə tanqə mıhosirə dəvomi, çı sionist rejimi rasizmə cinoyətonku qıləy baxş bə hisob vardən.

Miladi 2008 minnə soriku tosə bə ısət Fələstini sərzəminədə, israili rejim, 4 qılə canq binoş kardə və təğribən 4000 nəfəri ğatliamış kardə ki ım miğdoriku təğribən 1000 nəfər hırdənin.

Add Comments