İroni bepilotə təyyarəon mesaj

taleshi radio 1 views
İroni beplotə təyarəon zumandəti, İroni deşmənon vədə səbarzəti iyən İroni dustonro i bemoni bois bəbe.

İroni bepilotə təyyarə ğudrət bə İroni ələyh 8 sornə icbor bıə canqi zəmon obəqarde. İron umutəşe ki ıştə əmniyyəti oqəteyro bəpe bə co kəson koməki sə hisob nıko. və ımruj İron İslam Respublika duston iyən deşmənonro,  həminə zumandəti muxtəlifə mesaji nımonəy.

Add Comments