Livani osmonədə bə sionist rejimi bepilotə təyyarəon qullə ğandey ləzə

taleshi radio 3 views
Fələstinıjə mediyaon 2 qılə video muntəşirışon kardə iyən raportışon do ki cımə rujədə Livani sərzəmini ğərb Boğa məntəğədə bə sionist rejimi təcavuzəkə bepilotə təyyarəon həmlə bıə.

Add Comments