Bə qıləy cıvon Amerkə polisi vəhşiyə həmlə

taleshi radio 2 views
Sosial şəbəkəonku istifodə əkəyon qıləy filmi muntəşirışon karde ki bəvədə nışo doə bəy ki Amerkə polis vəhşiyə surəti bə qıləy cıvon həmləş kardə.

Bə İran Peres aqentiyəti raporti əsos, sosiyal şəbəkəonku istifodə əkəyon qıləy film muntəşir kardəşone ki bəvədə Arkanzas ştati Molberi şəhrədə 3 nəfər polisi məmuron, bə qıləy 27 sorə cıvoni həmlə kardən.

Molberi polis ım hərəkəti tovcihədə votışe: qıləy mağazədə ım cıvon, co kəson təhdid kardey holədə be.

Add Comments