Ərbəine Huseyni(ə) astanədə, İroni hınə soybon Aşuraiyə nımoyeşqoh bərpo bey

taleshi radio 3 views
İ şəmbə rujədə və Həratədə bıə İron İslam Respublika mədəni mərkəzədə, "Səmae Ğələm" nomo bıə Aşuraiyə nımoyeşqoh de Həratədə bıə İron İslam Respublika sərkunsol Muhəmməd Seddiğifər iyən Əfğanıstoni alimon, mədəni iyən hınə soybon iştiroki oj bıə.

Add Comments