Qilan ostani Əmləş şəhri bandonədə 2 minnə niyə pələnq kameraədə vində bə.

taleshi radio 0 views
Əmləş şəhrıstani bandonədə 3 qılə pələnq vində bə.

Add Comments