İroni Yolə Rəhbəri bə Məşhəd muğəddəs şəhri səfəri cərəyonədə, İmom Rıza(ə)-i pokə ğəbi vırə pok kardey.

taleshi radio 2 views
Dınyo şiəyon 8minnə İmom, Həzrəte Samenol Hucəc Əli İbne Musəl Rıza(ə) pokə ğəb, qıləy mənəviyə atmosferədə, və de İslamiyə İnğilobi Yolə Rəhbəri iştiroki pok bıə.

Bə İroni Yolə Rəhbəri məlumat ərosnə mərkəzi raporti əsos, Korona virusi şəroyet və vəziyəti əvəz bey bəpeşt, İroni Yolə Rəhbər Həzrəte Ayətullaholozma Xamenei bə Məşhəd Muğəddəsə şəhri səfər və İmom Rıza(ə)-i nuraniyə ğəbi pok kardey mərosimədə iştirokış karde.

Im mərosimədə ki alimon və Rəzəvi pokə hərəmi xıdmət kardə kəson iştirokışon be, Kərimə Ğıron təlovət iyən Ziyarəte Came Kəbirə handə bəy və Əhle Beyt(ə)-i mısibəton yod kardey de məddohon vositə həmzəman Mıhərrəmə manqi oxonə rujonədə əncom be.

Add Comments