Bə "Sepahe Bədr" nomo bıə hərbi qrupi ğərorqoh səmti Muğtəda Sədri cərəyoni həmlə

taleshi radio 2 views
Bəğdadi Həmzə meydonədə, de Muğtəda Sədri tərəfdaron vositə, Bə "Sepahe Bədr" nomo bıə hərbi qrupi ğərorqoh həmlə bıə iyən ım həmləku filmon muntəşir be.

Add Comments