Tırkiyə İstanbul şəhrədə, Ərbəyine Huseyn(ə)-i ziyorəti mandə kəson şemon.

taleshi radio 0 views
Çand da həzo nəfər Ərbəyne Huseyn(ə)-i mandə kəson iyən Huseyn(ə)-i məktəbi tərəfdaron, de şemon iyən əzodorəti ğolibədə bə İmom Huseyn(ə) iyən Həzrəte Zeynəb(s) muğəddəsə zot ıştə irodət iyən eşği nışoşn do.

Bə Tele-Rədio aqentiyəti beynəlxalğə mərkəzi raporti əsos, Çand da həzo nəfər Ərbəyine Huseyn(ə)-i mandə kəson iyən Huseyn(ə)-i məktəbi tərəfdaron, de şemon iyən əzodorəti royku bə İmom Huseyn(ə) iyən Həzrəte Zeynəb(s) muğəddəsə zot ıştə irodət iyən eşği nışoşn do.

Ərbəyine Huseyn(ə)-i şemon, Halkali məntəğədə İstanbuli Zeynbiyəku bino bıə iyən bə çand da həzo cəmiyət rəsə.

Add Comments