Mığəddəsə mudafiyə ğeyd karde dəlil çiçe

taleshi radio 5 views
Tolışə ruhani ehandımon mığəddəsə mudafiyə ğeyd karde barədə.

Hac ağa Məhdizadə sıxanon bıməsən.

Add Comments