De İxtisodi mığoviməti çı muşkilatonku dəvardey bəbe.

taleshi radio 1 views
Ostoro imom cımə izhorış karde:Bənə Amerkə bıə diivoon təkyə kardey anqıli ojəkə ni.

Ostoro imom cımə elonlıış karde ki,Amerkə bə İroni zidd bıə siyosəton məlume və Amerkə vıjnemon bəçəmə kişvəri ixtisod iyən siyosəti hiç qıləy təsirış  nibəbe.

Add Comments