Əsalımi Cımə nımoji xutbəon

taleshi radio 1 views
Əsalımi imom cımə Amerkə vıjnemoni həxədə voteşe:Amerkə səçın veyə məxfiyə həyğətonış oşko kardeşe.

Add Comments