Ğərəboği barədə Moskvə sulhi plani ibhomon

taleshi radio 0 views
Ğərəboği mınoğişə barədə Rusiyə sulhi planiku Az.Respublikə iyən Tırkiyə rəsmi şəxson tam jıey

İron iyən reqiyoni kali devləton iştirok nıbə holdə,Az.Respublikə de Ermənıstoni miyono dayimi sulhi bərpo kardey ğeyri-mumkine.

Add Comments