Qilonədə de dasti xolçə boftə kəson 92 fayizi,jenon təşkil doydə

taleshi radio 0 views
Qilonədə de dasti xolçə boftə kəson 92 fayizi,jenon təşkil doydə.

Qiloni ostanədə holo-hozırədə senzə həzo nəfərisə veyə inson xolçə boftedən.

Add Comments