Kaştovonəti turizm,bo diyon ozavziyero qıləy strateqiyə

taleshi radio 1 views
Kaştovonəti turizm bo diyonədə məzəon ya coqlə aqrar sənaye vıronədə de təlimi iyən nəvemoni hədəfon bə vırə rosney beydə.

Kaştevonəti turizm çı di turizmi qıləy şoxəy.

Add Comments