sionist rejimi qıləy helikopteri suğut.

taleshi radio 1 views
sionist rejimi qıləy helikopter Fələstin işğali ərazi cənubədə suğutış karde.

Add Comments