Tosə Zuhuri Cımə-4

taleshi radio 16 views
Məhdəviyət iyən İmom Zəmon(ə) əğə barədə bıə məxsusə bərnomə(de mınojot iyən dini nəğməon bə ico).

Im bərnomədə bə İmom Məhdi(ə)-i ğeybət iyən çəy fəlsəfə anğıl bıə hədis-rəvayəton işorə bıdə.

Ğeybətədə bıə muntəziron vəzifə-məsuliyət çiçe?

Hozzoəkə: Səidi

Dini ekspert: Bağıri

Add Comments