Tolışədə xeyrxahə insonon bə noxəşxonə iyən ehtiyocinə şəxson komək kardey

taleshi radio 1 views
Bə noxəşxonə iyən ehtiyocinə şəxson 370 milyon tumən komək kardey

 Tolışi Sepah komandani çı Bəsic iyən çokə ko soybon tərəfiku bıə maliyyə koməkonku xəbəş doe.

Add Comments